بانك اطلاعات پژوهش هاي تيروييد و نئوپلاسم هاي آندوكرين مركز تحقيقات ديابت و اختلالات متابوليسم

Iranian Databank of Thyroid Disorders and Endocrine Neoplasm


درباره بانک

همه‌ساله پژوهش‌ها و مطالعه‌هاي قابل توجهي در كشور در زمينه‌ي تيروييد و نئوپلاسم هاي آندوكرين انجام مي‌گردد كه دست‌رسي به نتايج اين مطالعه‌ها اهميت بسيار زيادي براي ارتقاي كيفيت برنامه‌هاي مرتبط با پاسخ به اين بيماري ها دارد. با توجه به نياز مبرم به فراهم اوردن امكان اين دست‌رسي، مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران  سايت  بانك اطلاعاتي پژوهش هاي تيروييد و نئوپلاسم هاي آندوكرين ايران را راه اندازي نمودند تا به‌صورت رايگان امكان دست‌رسي را براي تمامي علاقه‌مندان فراهم سازد.

بانك اطلاعات پژوهش هاي تيروييد و نئوپلاسم هاي آندوكرين
كليه حقوق محفوظ است